چگونه خاك نفس مي كشد ؟ بينديشيم 

تو کجایی؟

 

در گستره ی بی مرز این جهان 

تو کجایی؟

من در دور دست ترین جای جهان ایستاده ام:کنار تو

تو کجایی؟

در گستره ی ناپاک این جهان تو کجایی؟ 

من در پاک ترین مقام جهان ایستاده ام:بر سبزه شور این رود بزرگ که می سراید

برای تو.


چگونه خاك نفس مي كشد ؟ بينديشيم

 

باور کن ، صدامو باور کن
صدایی که تلخ و خسته ست
باور کن ، قلبمو باور کن
قلبی که کوهه اما شکسته ست
باور کن ، دستامو باور کن
که ساقه ی نوازشه
باور کن ، چشم منو باور کن
که یک قصیده خواهشه
وسوسه ی عاشق شدن ، التهاب لحظه هامه
حسرت فریاد کردن ، اسم کسی با صدامه
اسم تو ، هر اسمی که هست
مثل غزل ، چه عاشقانه ست
پر وسوسه ، مثل سفر
مثل غربت ، صادقانه ست
باور کن ، اسممو باور کن
من فصل بارون برگم
مطرود باغ و گل و شبنم
درخت خشکی تو دست تگرگم
باور کن ، همیشه باور کن
که من به عشق صادقم
باور کن ، حرف منو باور کن
که من همیشه عاشقم
 


چگونه خاك نفس مي كشد ؟ بينديشيم
آخرین جستجو ها